SERVICII DE PROIECTARE

Echipa noastră, PROLED, formată din proiectanţi profesionişti în iluminare, care beneficiază de peste 28 de ani de experienţă și cunoştinţe în domeniul iluminării, vă poate oferi un design de iluminat personalizat pentru proiectul dvs. Pentru a vă asigura că veţi primi cel mai înalt nivel de servicii şi consultanţă de specialitate, lucrăm direct cu dvs. şi, de asemenea, cu arhitecţi, designeri de interior, designeri de peisaje şi multe altele.

Pe lângă faptul că realizează calcule simple ale nivelului de lx, cu pasiunea şi dăruirea lor pentru producerea de soluţii creative şi eficiente de iluminat, echipa noastră de proiectare este echipată să propună şi să prezinte o soluţie completă de iluminare pentru proiectul tău, inclusiv imagini 3D ale spaţiului.

Oferim trei niveluri de servicii de proiectare, de la o prezentare gratuită a conceptului la un serviciu de proiectare electronic taxabil, care se extinde până la desene complete de lucru care acoperă schema de iluminare. Nivelul serviciului pe care îl solicitaţi va depinde de complexitatea proiectului dvs. Echipa de proiectare de la info@proled.md este bucuroasă să discute acest lucru cu tine.

Nivelul 1

Serviciul de proiectare Nivelul 1 este gratuit şi include o reprezentare grafică 2D de bază realizată în Dialux şi însoţită de calcule simple de lumină şi detalii despre montajul specificat. Aceasta este însoţită de o declaraţie formală care stabileşte costul estimat.

Level 2

The second level of service provided by The Studio is also free of charge and encompasses the design of a complete lighting concept for your project. The process begins with either a meeting or phone call, as appropriate, with the client to determine the brief, understand timescales and discuss initial lighting ideas. Following this consultation, the design team will propose next steps in terms of the concept presentation.

The presentation will usually include 3D renders of key areas of the project to illustrate the designer’s proposals. From this we can provide an initial quotation as cost guidance.

Designers will undertake up to two revisions to the initial lighting scheme, following client’s comments or alterations to the design of the space, before they issue a final concept presentation with corresponding quotation.

Level 3

The third level of service The Studio provides is more complex and is chargeable. It involves the development of the approved lighting concept into a full lighting brief and includes:

Design meetings with the client, architect and/or other consultants, as considered necessary by the design team, to discuss design and installation.

- Preparation of further 3D renders where applicable to illustrate aspects of the design. - Preparation of Autocad plans detailing fitting types, positions and suggested circuiting.
- Advise on control options.
- Circuit schedules.
- One revision may be carried out at this stage free of charge. Further revisions will be chargeable.
- Provision of final up to date quotation.

Nivelul 2

Al doilea nivel de servicii oferit de echipa PROLED este, de asemenea, gratuit şi cuprinde proiectarea unui concept complet de iluminare pentru proiectul tău. Procesul începe fie printr-o întâlnire sau apel telefonic, după caz, cu clientul pentru a determina pe scurt ideile de iluminare iniţiale şi durata proiectului. În urma acestei consultări, echipa de proiectare va propune următorii paşi în ceea ce priveşte prezentarea conceptului.

Prezentarea va include de obicei redări 3D ale domeniilor cheie ale proiectului pentru a ilustra propunerile proiectantului. Din aceasta putem oferi o ofertă iniţială ca ghid de cost.

Proiectanţii vor efectua până la două revizuiri ale schemei de iluminare iniţiale, în urma comentariilor sau modificărilor clientului la proiectarea spaţiului, înainte de a emite o prezentare finală a conceptului, cu cotaţia corespunzătoare.

Nivelul 3

Al treilea nivel de serviciu oferit de echipa PROLED este mai complex şi este taxabil. Aceasta implică dezvoltarea conceptului de iluminat aprobat într-un document complet de iluminat şi include:

Stabilirea întâlnirilor cu clientul, arhitectul şi / sau alţi consultanţi, după cum consideră necesar echipa de proiectare, pentru a discuta despre proiectare şi montare.

- Pregătirea altor redări 3D, dacă este cazul, pentru a ilustra aspecte ale proiectării.
- Pregătirea planurilor Autocad care detaliază tipurile de montaj, poziţiile şi circuitul sugerat.
- Consiliere privind opţiunile de control.
- Planificarea circuitului.
- O etapă de revizuire poate fi efectuată gratuit. Revizuirile ulterioare vor fi taxabile.
- Furnizarea ofertei finale actualizate.

Consultaţi echipa PROLED pentru a discuta despre ce nivel de serviciu se va potrivi cel mai bine proiectului dvs., trimiţând un e-mail direct la info@proled.md sau sunaţi-ne la +373 67 111 100